2019 was topjaar voor Belgische pensioenfondsen

2019 was topjaar voor Belgische pensioenfondsen

Elk jaar analyseert Mercer’s Pension Investment Performance Survey (PIPS) de opbrengsten van zo'n 70 actieve fondsen. Samen zijn ze goed voor 40% van alle actieve bedrijfspensioenfondsen in België. Een beperkte steekproef van 40 van deze fondsen toont aan dat de Belgische pensioenfondsen in 2019 een fantastische mediaanopbrengst van +16,9% hebben gerealiseerd. Met een rendement van +28,7% scoorden aandelen duidelijk beter dan obligaties (+6,6%).

Het beste resultaten werd genoteerd op de Amerikaanse en Eurobeurzen met een return van respectievelijk +32,7% en 28,6%. Hoewel nog steeds aanvaardbaar, was de winst het zwakst bij investeringen in de obligatiesubsectoren met rendementen van +6,4% (staatsobligaties) en +5,8% (bedrijfsobligaties). De resultaten voor vastgoed lagen in dezelfde lijn als die van de aandelensector met een opbrengst van +28,5%.

Op langere termijn - de beleggingshorizon die het beste overeenkomt met de doelstellingen van pensioenfondsen - blijft de algemene situatie positief. Over een periode van 5, 10, 15, 20 en 25 jaar hebben bedrijfspensioenfondsen een huidig rendement behaald van respectievelijk +5,6%, +6,5%, +5,2%, +3,6% en +5,9% per annum. Na correctie voor de inflatie komt dat overeen met respectievelijk +3,9%, +4,7%, +3,3%, +1,6% en +4,1% per annum.

Story image

In 2019 zag de gemiddelde verdeling van vermogen over de verschillende beleggingscategorieën er voor de steekproef van 40 fondsen als volgt uit:

Story image

De respectieve percentages tonen aan dat zich in 2019 een daling heeft voorgedaan in de investeringen in obligaties (van 46,1% naar 44,6%) en investeringen op korte termijn (van 3,6% naar 2,1%) ten voordele van aandelen (van 44,8% naar 47,6%). Deze bewegingen zijn deels te verklaren door de onderlinge variatie in rendement die zich in 2019 aftekende tussen de verschillende beleggingscategorieën. Houden we echter geen rekening met deze rendementsverschillen, dan zien we dat aandelen en investeringen op korte termijn in 2019 in dalende lijn gingen met respectievelijk 1,8% en 1,0% terwijl investeringen in obligaties een stijging vertoonden van 2,5%.


Over Mercer

Mercer is een wereldspeler op vlak van advies rond gezondheid, pensioen en investeringen. Mercer is wereldwijd actief en biedt oplossingen aan organisaties die begaan zijn met de gezondheid, welvaart en loopbaan van hun belangrijkste troeven - hun medewerkers. Mercer heeft meer dan 25.000 medewerkers in 43 landen en is actief in meer dan 140 landen.  Mercer is een 100% dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldspeler binnen de professionele services, die zijn klanten advies en oplossingen aanreikt op vlak van risico, strategie en personeelszaken. Marsh & McLennan Companies telt wereldwijd 70.000 medewerkers en genereert een jaarlijkse omzet van meer dan $ 13 miljard. De groep is ook het moederbedrijf van Marsh, een marktleider in verzekeringen en risicobeheer; Guy Carpenter, een topspeler binnen bemiddelingsdiensten voor risico en herverzekering en Oliver Wyman, een marktreferentie voor management consulting. Meer informatie vindt u op www.mercer.com. Volg Mercer op Twitter @Mercer.

Voor meer info
Beatrijs Wouters
beatrijs.wouters@rca.be
0496 32 64 36